سیم زیپ وسیله‌ای است كه سیم‌های كامپیوتر و سایر لوازم صوتی و تصویری را كه اغلب قابل مشاهده هستند، در یك جا جمع می‌كند و نظم و زیبایی خاصی به آنها می‌بخشد.

مرحله ۱

دهانه گيره را باز کنيد ، بعد از مرتب و دسته کردن سيم ها ، آنها را داخل گيره قرار دهيد و ببنديد. (توجه کنيد که نوک گيره بايد رو به پایین باشد)

مرحله ۲

ابتدای لوله سيم زيپ را از قسمت بريدگی در نوک گيره قرار داده ، با يک دست بالاترين قسمت سيم زيپ را گرفته و با دست ديگر گيره را بطرف پايين حرکت دهيد.

مرحله ۳

حرکت گيره و سيم زيپ در جهت عکس يکديگر ميباشند. اين حرکت را تا جايی که ميخواهيد سيمها کاور شوند ادامه دهيد.

مرحله ۴

هر اندازه که نياز به پوشش دادن سيمها داريد ، اين کار را انجام دهيد و در پايان کار ، گيره را از سيمها و سيم زيپ جدا کنيد.

مرحله ۵

اگر قسمتی اضافه آمد ، آنرا با چاقو يا قيچی بريده و بقيه سيم زيپ را در جايی ديگر استفاده کنيد.